اطلاعات دوره
:
:
: 00:00:00
: 23:30:00
:
: 10 ساعت
: 50 نفر
: 250000 تومان
: در حال ثبت نام


مشاهده سبد خرید دوره ها
جلسه اول : نقش مربی

جلسه دوم : اصول و مبانی تربیت بدنی

جلسه سوم : ایمنی در ورزش

جلسه چهارم : تجزیه و تحلیل حرکت

جلسه پنجم : رشد و تکامل حرکتی

جلسه ششم : آمادگی جسمانی

جلسه هفتم : آناتومی - اندام تحتانی

جلسه هشتم :‌آناتومی - اندام فوقانی

جلسه نهم :‌اندام شناسی و فیزیولوژی انسان

جلسه دهم :‌برنامه ریزی و طراحی تمرین

جلسه یازدهم :‌طراحی برنامه های تغذیه

جلسه دوازدهم : مکمل های غذایی و دوپینگ

جلسه سیزدهم : روان شناسی ورزش


ورود به پرسش و پاسخ دوره

مربیگری تئوری درجه ۳

سطح دوره: مربی گری

تاریخ افزوده شدن دوره:

این دوره با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و هیئت اسکواش استان تهران برگزار می گردد 

دروس ارائه شده در این دوره شامل :‌

 • آناتومی
 • تغذیه
 • فیزیولوژی
 • نقش مربی
 • طراحی تمرین
 • ایمنی در ورزش
 • آمادگی جسمانی
 • روانشانسی ورزش
 • دوپینگ و مکمل ها 
 • رشد و تکامل حرکتی 
 • تجزیه و تحلیل مهارت ها 
 • اصول و مبانی تربیت بدنی

loading...

لطفا منتظر بمانید...